Education for leisure

Materiály


Zde si můžete stáhnout následující dokumenty, které vznikly v souvislosti s projektem:

- Didaktický materiál Kompas nebo vařečka? České Budějovice, 2021  

- Monografie Volný čas dětí staršího školního času.Vybrané výsledky výzkumu volného času a životního stylu dětí ve věku 11-15 let a jejich využití v pedagogice. České Budějovice, 2022  

- Monitorovací studie Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021. Praha, 2022