Education for leisure

Metodické listy

Metodické listy k rozvoji volnočasové kompetence


Posláním pedagoga je role průvodcovská, má doprovázet v rozvoji. Asi není pochyb o tom, že moderní pedagog nemá být gramofonovou deskou, která přehrává staré informační songy, nemá být ani encyklopedií, která na dotaz vrátí uživateli potřebné informace. Ať už jde o učitele, instruktora či lektora zájmových aktivit, v první řadě musí myslet především na průvodcovské poslání, i proto jsou tyto metodické listy koncipovány jako programové karty pro průvodce – konkrétně vás chceme naučit doprovázet děti a mladé lidi v rozvoji tzv. volnočasové kompetence, tedy způsobilosti zodpovědně zacházet se svým volným časem. 
Jedním z hlavních poslání pedagoga je učit ostatní pracovat s takovými nástroji, které jim pomůžou dosáhnout vlastních cílů. Jde tedy celkově o dva úkoly: pomoci nalézt onen cíl a zvládnout práci s nástrojem, který nám pomůže daný cíl nalézt Někdy je tím nástrojem schopnost se rozhodovat, jindy schopnost kriticky přemýšlet nebo třeba analyzovat situaci. V metodických listech nabízíme takové nástroje, které pomohou rozvíjet již zmíněnou kompetenci zacházet s volným časem a to v různých edukačních prostředích… 
Modře podbarvené karty jsou zaměřené na první dílčí cíl v rozvoji volnočasové kompetence: poznat význam volného času. Nemá totiž smysl učit se zodpovědně zacházet s volným časem, pokud si neuvědomuji jeho význam. Oranžové metodické karty potom ukazují možnosti, jak se s volným časem naučit zodpovědně zacházet. 
Tuto metodiku nekoncipujeme jen jako sbírku aktivit, které můžete jednoduše vzít a realizovat. Aktivity vnímejte jako inspiraci, příklad toho, jak lze některou z dílčích dovedností volnočasové kompetence rozvíjet.  Spíše než zahrnout množstvím aktivit, vás chceme naučit aktivity vytvářet a modifikovat, promýšlet jejich účel zařazení do programu. Opět tedy jde o dovednost naučit se ovládat nástroj; tím nástrojem jsou aktivity obsažené v této metodice a tím, kdo je bere do ruky, má být tentokrát sám pedagog. Bere je do ruky proto, aby prostřednictvím nich naučil ostatní pracovat. 
Chceme, aby tato metodika byla živý dílem. Každou z metodických karet proto doplňujeme odkazy na jiné metodické publikace, knihy, filmy apod. a také dáváme každému možnost  metodiku dále dotvářet: pod TÍMTO odkazem (https://forms.gle/wEXwpgWpm7GEkbEu6) naleznete formulář umožňující vaši participaci při dalším doplňování aktivit.