Education for leisure

Metodické listy pro výchovu k volnému času 

Education for leisure

O projektu

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku
Životní styl starších žáků, zejména rozvržení času, pořadí hodnot, mezilidské vztahy a postoj k
okolnímu světu, k učení a práci je silně ovlivněn tím, jak prožívají svůj volný čas. Zanedbání „výchovy k
volnému času“, tedy k odpovědnému rozhodování o tom, čemu věnuji svůj volný čas, zvyšuje u starších dětí riziko sociálně patologických jevů. Proto vznikl projekt s názvem Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku, který se realizoval za podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu Éta (č. projektu TL 02000387). Projekt se uskutečnil v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022.
Cílem projektu byla tvorba vzdělávacích programů zaměřených na volnočasovou kompetenci, tedy na rozvíjení schopnosti dětí správně zacházet s časem. Přitom se nejedná jen o volný čas, ale vůbec o celý čas života. Projekt proběhl ve čtyřech fázích:

1) Upřesnění teoretických východisek pro výchovu k volnému času 
2) Identifikace způsobu prožívání volného času dětí staršího školního věku 
3) Návrh metodik pro výchovu k volnému času
4) Aplikace: vytvoření povinně volitelného předmětového modulu pedagogiky volného času pro učitele a sady programů zaměřených na volný čas v rámci oritentačních (projektových) dnů Na projektu se podíleli zástupci Jihočeské univerzity – Teologické fakulty a Pedagogické fakulty, pracovníci Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., společnost Median, s.r.o., Salesiánský klub mládeže – Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a Salesiánské středisko Štěpána Trochty v Teplicích.